+982122946002 info@mehrsanatravel.com
+982122946002 info@mehrsanatravel.com

تور تفریحی شیراز

0
تور تفریحی شیراز
دسترسی: تا 7 مهر
جزییات تور

تور تفریحی شیراز

از ۷ تا ۹ مهر
رفت  ۰۷:۴۵ با پرواز  کاسپین
برگشت   ۲۲:۲۰   با پرواز آتا

نوع پرواز

رفت : کاسپین 

برگشت : آتا

زمان پرواز

رفت :7 مهر – ۰۷:۴۵
برگشت: 9 مهر – ۲۲:۲۰